Konsulenttjenester, Kurs og Utleie

Tjenester
Dokumentasjon

ROV Spesialistene

Inspeksjoner av dam, vanninntak, luker, ventiler, tuneller, bistand i større prosjekter og mudringsoperasjoner. Inspeksjon av not, flåtefortøyning, rammestrekk, rammefortøyning,  bistand under avlusning eller ved dykkeoperasjoner. Dokumentering av sjøledninger. Vi bruker også ROV for å heve ulike mindre gjenstander og treing av tau under vann. Inspeksjon av betongfundament, vannledninger, kai, vanninntak, havner, bruer og utfyllinger. Inspeksjoner på fartøy, ror, propell, og skrog. Vi kan også kontrollere begroing på skrog. NMS er godkjent av mattilsynet for inspeksjoner i drikkevannskilder. Har du noe…

Konsulenttjenester, Kurs og Utleie

NMS leier ut spesialutstyr, fartøy og personell. Vi har opparbeidet spesialkompetanse gjennom mange år og bidrar gjerne med vår kunnskap gjennom konsultasjoner. Vi har utført en rekke spesial-kurs innen ROV. Ta kontakt for å diskutere deres prosjekt og få et uforpliktende tilbud.

Utsyrspark

NOR Maritime Service AS, har idag 3 fartøy som brukes i arbeidet med tilstands dokumentasjon.

MS Hamarøyskaftet.
15meter flaggskip med 5000liter bunkerstank. Marsjfart på 28knop. Har en utrolig rekkevidde, drivstofføkonomi og er oppsatt med ROV av typen Sperre SubFighter 10K, med sonar og Kongsberg undervannsposisjonering. Hamarøyskaftet er oppsatt med en spesialbygd miljøstasjon for effektivt miljøarbeid slik som MOM-B, MOM-C, Vannprøver og feltarbeid innen forskning og oppsyn.

MS Rognkjeksen.
12meters miljøfartøy, Marsjfart på 33knop. Fartøyet brukes for rask og effektiv miljøarbeid og ROV inspeksjoner.

MS Rognkallen.
7meter og vårt eldste fartøy. Benyttes i dag mest på spesial oppdrag utenfor allfarvei, kan fraktes på henger og er også oppsatt med Inspeksjons ROV. Har også miljøstasjon for prøvetaking.

NMS leier ut spesialutstyr, fartøy og personell.
Vi har opparbeidet spesialkompetanse gjennom mange år og bidrar gjerne med vår kunnskap gjennom konsultasjoner. Vi har utført en rekke spesial-kurs innen ROV. Ta kontakt for å diskutere deres prosjekt og få et uforpliktende tilbud.