ROV Inspeksjon & Lett ROV arbeide

NMS utfører tjenester for en rekke ulike næringer. Alle som har verdier under vann og ønsker kontroll er i vår målgruppe. Ved å alltid benytte de ulike næringenes krav, øker vi kvalitet og hever kompetanse på tvers av næringer, på denne måten øker vi standarden for våre tjenesteleveranse.

For kraftnæringen utfører vi inspeksjoner av dam, vanninntak, luker, ventiler og tuneller. Vi har også bidratt i større prosjekter og mudringsoperasjoner.

Havbruksnæringen er en av våre største kundegrupper og ved å benytte vår kompetanse innen inspeksjon av not, flåtefortøyning, rammestrekk, rammefortøyning,  bistand under avlusning eller ved dykkeoperasjoner. Strøm og fiberledninger kan du øke dokumentasjonen på dine verdier. Vi bruker også ROV for å heve ulike mindre gjenstander og treing av tau under vann.

Entreprenører og kommuner kan nyte godt av tjenester som inspeksjon av betongfundament, vannledninger, kai, vanninntak, havner, bruer og utfyllinger.

Vi utfører også inspeksjoner på fartøy. Ror, propell, og skrog er ofte inspiserte objekter. Vi kan også benyttes til å kontrollere begroings tilstand.

NMS er godkjent av mattilsynet for inspeksjoner i drikkevannskilder.

Har du noe under vann, ta kontakt, så ser vi hva vi kan hjelpe med.