ROV Inspeksjon

Inspeksjoner av dam, vanninntak, luker, ventiler, tuneller, bistand i større prosjekter og mudringsoperasjoner.

Inspeksjon av not, flåtefortøyning, rammestrekk, rammefortøyning,  bistand under avlusning eller ved dykkeoperasjoner. Dokumentering av sjøledninger. Vi bruker også ROV for å heve ulike mindre gjenstander og treing av tau under vann.
Inspeksjon av betongfundament, vannledninger, kai, vanninntak, havner, bruer og utfyllinger.

Inspeksjoner på fartøy, ror, propell, og skrog. Vi kan også kontrollere begroing på skrog.

NMS er godkjent av mattilsynet for inspeksjoner i drikkevannskilder.

Har du noe under vann, ta kontakt, så ser vi hva vi kan hjelpe med.