NOR Maritime Service

NOR Maritime Service

NOR Maritime Service (NMS) er serviceselskapet som jobber for å bli markedsleder innenfor bærekraftig service, logistikk og dokumentasjon.  NMS ble startet i 2017. Vår første tjeneste var tilstandsrapport.

Vi har på få år opparbeidet oss en utrolig dyktig arbeidsstokk som med tverrfaglig kompetanse leverer tjenester til mange markeder.

NMS har et særlig fokus på bærekraft, HMS og utvikling. Derfor reviderer vi oss årlig etter ISO9001. Vi innehar sertifiseringer slik som Global GAP, ASC Salmon Standard, Grønnpunkt og Miljøfyrtårn. NMS sine gjennomprøvede rutiner sikrer kunden i innkjøpsprosesser og gir en trygghet i at arbeid blir utført korrekt.

Tjenester

Tilstandsdokumentasjon

Inspeksjon av not, flåtefortøyning, rammestrekk, rammefortøyning,  bistand under avlusning eller ved dykkeoperasjoner. Inspeksjoner av dam, vanninntak, luker, ventiler, tuneller, bistand i større prosjekter og mudringsoperasjoner.  Dokumentering av sjøledninger. Vi bruker også ROV for å heve ulike mindre gjenstander og treing av tau under vann. Inspeksjon av betongfundament, vannledninger, kai, vanninntak, havner, bruer og utfyllinger. Inspeksjoner på fartøy, ror, propell, og skrog. Vi kan også kontrollere begroing på skrog. NMS er godkjent av mattilsynet for inspeksjoner i drikkevannskilder.

Kompetanse

NMS sin verdi ligger i de ansatte. Vi har på få år opparbeidet spesialkompetanse innen undervannsteknologi og dokumentering. Vi bidrar gjerne med vår kunnskap gjennom konsultasjoner. Vi har utført en rekke spesial-kurs innen ROV, service og vedlikehold. Ta kontakt for å diskutere deres neste prosjekt.

Utstyrspark

NMS har en hurtiggående fartøyflåte i størrelser fra 7 til 15 meter. Fartøyene er oppsatt med ROV systemer og brukes til å dokumentere det meste under vann. Vi kan på ca 4 timer mobiliserer fra Bodø i Sør til Senja i Nord. Fartøyene har en utrolig rekkevidde og en drivstofføkonomi som gir betydelig mindre miljøutslipp enn regulære servicefartøy som brukes mye i næring. Fartøyene er svært godt egnet til alt av feltarbeid innen forskning og oppsyn.

Vi har egne spesialbygde ROV systemer. Tunell-ROV med 2km fiberkabel.

Team

Journal

Arktiske vinterforhold 4000 3000 NMS

Arktiske vinterforhold

Arktiske vinterforholdNMS jobber for tiden med et 3D mapping prosjekt. Her har vi nå vært ute i felt og samlet inn data for kunde under isen. NMS jobber for tiden…

Skrog inspeksjon 1920 1080 NMS

Skrog inspeksjon

Skrog inspeksjonNMS har i vinter foretatt skrog, ror og propell inspeksjoner av bulkfartøy. Ta kontakt for informasjon og tilbud. NMS har i vinter foretatt skrog, ror og propell inspeksjoner av…

Nytt Fartøy 600 360 NMS

Nytt Fartøy

Nytt FartøyNarvik Maritime Service AS, har nå kjøpt fartøy fra firmaet Åkerblå AS på Hitra i Trøndelag. Vi ser fram til å levere tjenester fra denne plattformen. Båten er utstyrt med stor dekksplass,…

Kontakt oss

Leverandør av kvalitets ROV inspeksjoner. Gjennom dokumentasjon, kvalitet og effektivitet leverer vi tjenester i hele NOR.

NOR Maritime Service AS
Org nr.918 929 630
Teknologiveien 11
8517 Narvik

+47 45199150
mikkel@nms.as

    Partnere

    Probotic er utviklingsselskapet til NOR Maritime Service. Probotics første innovasjon vil direkte bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring. Probotics visjon er “Clean Aquaculture” og utvikler produkter og tjenester som muliggjør en bærekraftig fremtid.