ROV og Miljø i Nord

Godkjent av Mattilsynet

Vårt Styringssystem er gjennomgått av mattilsynet og fått høyeste score

Tilstandsdokumentasjon

NMS utfører oppdrag over hele landet. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

+47 451 99 150
mikkel@nms.as

Dokumentasjon

NMS leverer etterprøvbar dokumentasjon.
Årelang erfaring innen tilstands dokumentasjon. Verdier under vann kan være store selv om du ikke ser de til daglig, vi har løsningene som sikrer riktig dokumentasjon av disse verdiene!

HMS

Vårt sikkerhetsstyringssystem blir årlig revidert etter ISO9001. Vi innehar i dag sertifisering innen Global GAP, ASC Salmon Standard, Grønnpunkt og Miljøfyrtårn.
Gode gjennomprøvede rutiner sikrer kunden i innkjøpsprosesser og gir en trygghet i at arbeid blir utført korrekt.

Teknologi

NMS ble startet etter et ønske om forbedring og utvikling. Vi ønsker å være en pådriver for ny teknologi og grønne løsninger. NMS har et null-utslippsmål og leverer i dag tjenester som har betydelig mindre miljøavtrykk enn våre konkurrenter. Vi har i 2019 etablert et eget søsterselskap, Probotic som er etablert for å utvikle nye miljøvennlige løsninger for havbruksnæringen. NMS har i dag bygget flere egne ROV systemer og tar stadig i bruk nye og intuitive løsninger.

NOR Maritime Service AS
Ledende aktør innen kvalitets ROV inspeksjoner. Med fokus på dokumentasjon, kvalitet og effektivitet leverer vi tjenester i hele Norden. Kontakt oss på mikkel@nms.as. For øyeblikkelig bistand ring vakttelefonen på nr: 45199150.
Tjenester
Dokumentasjon

ROV Spesialistene

Inspeksjoner av dam, vanninntak, luker, ventiler, tuneller, bistand i større prosjekter og mudringsoperasjoner. Inspeksjon av not, flåtefortøyning, rammestrekk, rammefortøyning,  bistand under avlusning eller ved dykkeoperasjoner. Dokumentering av sjøledninger. Vi bruker også ROV for å heve ulike mindre gjenstander og treing av tau under vann. Inspeksjon av betongfundament, vannledninger, kai, vanninntak, havner, bruer og utfyllinger. Inspeksjoner på fartøy, ror, propell, og skrog. Vi kan også kontrollere begroing på skrog. NMS er godkjent av mattilsynet for inspeksjoner i drikkevannskilder. Har du noe…

Konsulenttjenester, Kurs og Utleie

NMS leier ut spesialutstyr, fartøy og personell. Vi har opparbeidet spesialkompetanse gjennom mange år og bidrar gjerne med vår kunnskap gjennom konsultasjoner. Vi har utført en rekke spesial-kurs innen ROV. Ta kontakt for å diskutere deres prosjekt og få et uforpliktende tilbud.

Utsyrspark

NOR Maritime Service AS, har idag 3 fartøy som brukes i arbeidet med tilstands dokumentasjon.

MS Hamarøyskaftet.
15meter flaggskip med 5000liter bunkerstank. Marsjfart på 28knop. Har en utrolig rekkevidde, drivstofføkonomi og er oppsatt med ROV av typen Sperre SubFighter 10K, med sonar og Kongsberg undervannsposisjonering. Hamarøyskaftet er oppsatt med en spesialbygd miljøstasjon for effektivt miljøarbeid slik som MOM-B, MOM-C, Vannprøver og feltarbeid innen forskning og oppsyn.

MS Rognkjeksen.
12meters miljøfartøy, Marsjfart på 33knop. Fartøyet brukes for rask og effektiv miljøarbeid og ROV inspeksjoner.

MS Rognkallen.
7meter og vårt eldste fartøy. Benyttes i dag mest på spesial oppdrag utenfor allfarvei, kan fraktes på henger og er også oppsatt med Inspeksjons ROV. Har også miljøstasjon for prøvetaking.

Samarbeidspartnere

Multiconsult

NMS samarbeider med Multiconsult. Vi leverer inspeksjonstjenester for ulik infrastruktur.
Kaier, bruer og større konstruksjoner under vann.

Multiconsult

Akvaplan niva
NMS og Akvaplan niva samarbeider innen en rekke ulike fagområder innen akvakultur.
Vi drifter sammen på et Miljøfartøy som er satt opp for ulikt miljøarbeid.
Akvaplan bistår også i vårt utviklingsarbeid med dokumentasjon og gjennomføring av forskningsprosjekter.

Akvaplan niva

Kunder
NOR Maritime Service er stolt leverandør til
Team
NOR Maritime Service AS

Mikkel Pedersen

Daglig Leder

Gründer, oppfinner, daglig leder og medeier i NMS. Pedersen har bred erfaring fra marin sektor, som havnearbeider og ROV-pilot. De siste 7 årene har Pedersen brukt til å opparbeide spesialkompetanse innen UV inspeksjon og  dokumentasjon spesielt for havbruksnæringen. Mikkel brenner for å finne bedre løsninger. Ta kontakt for å høre om Pedersen og NMS kan bidra i ditt prosjekt.

  • mikkel@nms.as
  • +47 451 99 150
Driftsleder

Rune Hansen

Driftsleder

Medeier i NMS. Rune har omfattende erfaring fra ROV-arbeid offshore. Fagbrev som flysystemtekniker, og har skrudd i årevis på F-16 jagerfly. Hansen har master innen økonomi og administrasjon. Bred teknisk kompetanse og erfaring fra prosjektledelse og styring. Med arbeidserfaring fra styring i bank og anleggsbransjen med ansvar for personal og HR.
Rune styrer i dag den daglige driften i NMS.

  • rune@nms.as
  • +47 476 45 591

Manuel Reichwald

Teknisk Inspektør

Manuel har tysk mesterbrev i elektro, og har en overlegen elektrisk spisskompetanse. Reichwald sørger for utvikling og vedlikehold av våre ROV systemer, og er en dyktig ROV pilot. Tysk nøyaktighet gir trygghet for NMS og våre kunder.

  • manuel@nms.as
  • +47 909 20 918

Karolius Nordlund

Teknisk Inspektør

Karolius er vår dyktige nautikk ingeniør. Nordlund innehar D3 sertifikat og erfaring som overstyrmann fra både offshore og havbruksnæringen. Karolius er  ambulansearbeider i bunn og har derfor en ledende rolle i vår sikkerhetsstyring. Svært dyktig båtfører og en nøye ROV pilot.

  • karolius@nms.as
  • +47 483 53 056

Arktiske vinterforhold

NMS jobber for tiden med et 3D mapping prosjekt. Her har vi nå vært ute i felt og samlet inn data for kunde under isen. det har vært svært lærerikt å arbeide under arktiske vinterforhold. Med temperaturer ned til -20 grader og 10m/s får man virkelig lært utstyret å kjenne. VI ønsker å kunne levere under de meste ekstreme omstendighetene. Denne gjennomkjøringen blir brukt til å utbedre våre prosedyrer og instrukser, slik at vi er rustet til alle tenkelige forhold.…

0
Read More

Skrog inspeksjon

NMS har i vinter foretatt skrog, ror og propell inspeksjoner av bulkfartøy. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Noen bilder    

0
Read More
Workboat

Nytt Fartøy

Narvik Maritime Service AS, har nå kjøpt fartøy fra firmaet Åkerblå AS på Hitra i Trøndelag. Vi ser fram til å levere tjenester fra denne plattformen. Båten er utstyrt med stor dekksplass, spylepumpe, Radar, AIS, baugpropell, 2-stk. godkjente overlevelsesdrakter, automatisk lensesystem, brannslukker, Maritim VHF med DSC, Olex, ekkolodd, reservemotor,  hydraulisk haler med system for å kunne ta vann og bunnprøver. Ta kontakt om du vil vite mer om båten eller trenger å få utført en jobb! NMS

0
Read More