Dokumenter Dine Verdier

Godkjent av Mattilsynet


Våre prosedyrer og instrukser er gått gjennom av mattilsynet og fått høyeste score

Inspeksjon i HD

NMS utfører oppdrag i hele landet. Ring eller send mail for et uforpliktende tilbud

+47 451 99 150
mikkel@nms.as

Dokumentasjon

NMS leverer etterprøvbar 2-parts uavhengig dokumentasjon.

Dokumentasjonen vi leverer kan kontrolleres av 3-part. Strenge rutiner og nøye utarbeidet prosedyrer sikrer den samme gode dokumentasjon hver gang, og uavhengig av operatør. NMS benytter skylagring og delingstjenester for å dele data sømløst.

Havbruksrelatert arbeid blir alltid utført i henhold til NS-9415 og NYTEK-forskriften.

HMS

Sikkerhet, Kvalitet og Effektivitet.

Vårt sikkerhetsstyringssystem med underliggende prosedyrer, instrukser og avvikssystem blir revidert etter ISO9001. NMS fører alltid SJA før enhver jobb. Ethvert avvik blir rapportert og fulgt opp med nødvendige tiltak. Verneutstyr er en selvfølge på enhver jobb. Våre medarbeidere skal ha oppdaterte kurs, sertifikater og arbeide innen de gjeldende regelverk. – en integrert del av vårt HMS og revisjonssystem.

Et av våre mål er gjennom å benytte ROV i stede for dykkere, -sikre en tryggere utførelse av undervannstjenester.

Teknologi

NMS ble startet etter et ønske om forbedring og utvikling. Vi ønsker å være en pådriver for ny teknologi og grønne løsninger. NMS har et null-utslippsmål og leverer i dag tjenester som har betydelig mindre miljøavtrykk enn våre konkurrenter. Vi har i 2019 etablert et eget søsterselskap, Probotic som er etablert for å utvikle nye miljøvennlige løsninger for havbruksnæringen. NMS har i dag bygget flere egne ROV systemer og tar stadig i bruk nye og intuitive løsninger.

Tjenester

ROV Inspeksjon & Lett ROV arbeide

NMS utfører tjenester for en rekke ulike næringer. Alle som har verdier under vann og ønsker kontroll er i vår målgruppe. Ved å alltid benytte de ulike næringenes krav, øker vi kvalitet og hever kompetanse på tvers av næringer, på denne måten øker vi standarden for våre tjenesteleveranse. For kraftnæringen utfører vi inspeksjoner av dam, vanninntak, luker, ventiler og tuneller. Vi har også bidratt i større prosjekter og mudringsoperasjoner. Havbruksnæringen er en av våre største kundegrupper og ved å benytte…

Utleie og konsulenttjenester

NMS leier ut spesialutstyr, fartøy og personell. Vi har opparbeidet spesialkompetanse gjennom flere år og bidrar gjerne med vår kunnskap gjennom konsultasjoner. Ta kontakt for å diskutere deres prosjekt og få et uforpliktende tilbud.

Samarbeidspartnere

Naturtjenester i Nord
Sammen leverer vi tjenester for miljødepartementet, fylke og kommuner innen en rekke naturfaglige felt. Laksetellinger, vannprøver, og bestandsundersøkelser er noen av tjenestene. Sammen har man utstyr som dekker en rekke felt innen forskning og miljø.

Naturtjenester i Nord

Futurum
Bidratt NMS med Gründerfond Narvik under oppstart i 2017.
Futurum er også med å støtter NMS med midler og veiledning i dagens prosjekter.

Futurum

Innovasjon Norge
Bistått med finansiering i flere av våre utviklingsprosjekter og har vært delaktig i etableringen av vårt utviklingsfirma Probotic

Innovasjon Norge

Kunder
Narvik Maritime Service er stolt leverandør til
OM OSS
Narvik Maritme Service AS

Mikkel Pedersen

Daglig Leder

Gründer, oppfinner, daglig leder og største aksjonær i NMS. Pedersen har bred erfaring fra marin sektor, som havnearbeider og ROV-pilot. De siste 5 årene har Pedersen brukt til å opparbeide spesialkompetanse innen UV inspeksjon og  dokumentasjon spesielt for havbruksnæringen. Mikkel brenner for å finne bedre løsninger. Ta kontakt for å høre om Mikkel og NMS kan bidra deg med ditt case.

  • mikkel@nms.as
  • +47 451 99 150

Rune Hansen

Driftsleder

Tidligere ROV pilot offshore og flysystemtekniker for jagerfly. Hansen har en master innen økonomi og administrasjon. Bred teknisk kompetanse og erfaring fra prosjektledelse og styring. Arbeidserfaring fra bank og anleggsbransjen med ansvar for personal og HR.

  • rune@nms.as
  • +47 476 45 591

Arktiske vinterforhold

NMS jobber for tiden med et 3D mapping prosjekt. Her har vi nå vært ute i felt og samlet inn data for kunde under isen. det har vært svært lærerikt å arbeide under arktiske vinterforhold. Med temperaturer ned til -20 grader og 10m/s får man virkelig lært utstyret å kjenne. VI ønsker å kunne levere under de meste ekstreme omstendighetene. Denne gjennomkjøringen blir brukt til å utbedre våre prosedyrer og instrukser, slik at vi er rustet til alle tenkelige forhold.…

0
Read More

Skrog inspeksjon

NMS har i vinter foretatt skrog, ror og propell inspeksjoner av bulkfartøy. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Noen bilder    

0
Read More
Workboat

Nytt Fartøy

Narvik Maritime Service AS, har nå kjøpt fartøy fra firmaet Åkerblå AS på Hitra i Trøndelag. Vi ser fram til å levere tjenester fra denne plattformen. Båten er utstyrt med stor dekksplass, spylepumpe, Radar, AIS, baugpropell, 2-stk. godkjente overlevelsesdrakter, automatisk lensesystem, brannslukker, Maritim VHF med DSC, Olex, ekkolodd, reservemotor,  hydraulisk haler med system for å kunne ta vann og bunnprøver. Ta kontakt om du vil vite mer om båten eller trenger å få utført en jobb! NMS

0
Read More