Ditt inspeksjonsorgan i Nord!

Godkjent av Mattilsynet


Vårt Styringssystem er gjennomgått av mattilsynet og fått høyeste score

Inspeksjon i HD

NMS utfører oppdrag over hele landet. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

+47 451 99 150
mikkel@nms.as

Dokumentasjon

NMS leverer etterprøvbar dokumentasjon av dine verdier.
Vi skreddersyr en løsning som passer ditt behov.

HMS

Vårt sikkerhetsstyringssystem blir årlig revidert etter ISO9001. Gode gjennomprøvede rutiner sikrer et sikkert arbeid hver gang, hver dag. Vi ønsker å ligge foran regelverk og implementere nye tiltak før de blir lovpålagt. Dette gir kunde og ansatte trygghet.

Teknologi

NMS ble startet etter et ønske om forbedring og utvikling. Vi ønsker å være en pådriver for ny teknologi og grønne løsninger. NMS har et null-utslippsmål og leverer i dag tjenester som har betydelig mindre miljøavtrykk enn våre konkurrenter. Vi har i 2019 etablert et eget søsterselskap, Probotic som er etablert for å utvikle nye miljøvennlige løsninger for havbruksnæringen. NMS har i dag bygget flere egne ROV systemer og tar stadig i bruk nye og intuitive løsninger.

Tjenester

ROV Inspeksjon & Lett ROV arbeide

NMS utfører tjenester for en rekke ulike næringer. Alle som har verdier under vann og ønsker kontroll er i vår målgruppe. Ved å alltid benytte de ulike næringenes krav, øker vi kvalitet og hever kompetanse på tvers av næringer, på denne måten øker vi standarden for våre tjenesteleveranse. For kraftnæringen utfører vi inspeksjoner av dam, vanninntak, luker, ventiler og tuneller. Vi har også bidratt i større prosjekter og mudringsoperasjoner. Havbruksnæringen er en av våre største kundegrupper og ved å benytte…

Utleie og konsulenttjenester

NMS leier ut spesialutstyr, fartøy og personell. Vi har opparbeidet spesialkompetanse gjennom flere år og bidrar gjerne med vår kunnskap gjennom konsultasjoner. Ta kontakt for å diskutere deres prosjekt og få et uforpliktende tilbud.

Samarbeidspartnere

Naturtjenester i Nord
Sammen leverer vi tjenester for miljødepartementet, fylke og kommuner innen en rekke naturfaglige felt. Laksetellinger, vannprøver, og bestandsundersøkelser er noen av tjenestene. Sammen har man utstyr som dekker en rekke felt innen forskning og miljø.

Naturtjenester i Nord

Akvaplan niva
NMS og Akvaplan niva samarbeider innen en rekke ulike fagområder innen akvakultur.
Akvaplan bistår også i vårt utviklingsarbeid med dokumentasjon og gjennomføring av forskningsprosjekter.

Akvaplan niva

Innovasjon Norge
Bistått med finansiering i flere av våre utviklingsprosjekter og har vært delaktig i etableringen av vårt utviklingsfirma Probotic

Innovasjon Norge

Kunder
Narvik Maritime Service er stolt leverandør til
OM OSS
Narvik Maritme Service AS

Mikkel Pedersen

Daglig Leder

Gründer, oppfinner, daglig leder og største aksjonær i NMS. Pedersen har bred erfaring fra marin sektor, som havnearbeider og ROV-pilot. De siste 5 årene har Pedersen brukt til å opparbeide spesialkompetanse innen UV inspeksjon og  dokumentasjon spesielt for havbruksnæringen. Mikkel brenner for å finne bedre løsninger. Ta kontakt for å høre om Mikkel og NMS kan bidra deg med ditt case.

  • mikkel@nms.as
  • +47 451 99 150

Rune Hansen

Driftsleder

Tidligere ROV pilot offshore og flysystemtekniker for jagerfly. Hansen har en master innen økonomi og administrasjon. Bred teknisk kompetanse og erfaring fra prosjektledelse og styring. Arbeidserfaring fra bank og anleggsbransjen med ansvar for personal og HR.

  • rune@nms.as
  • +47 476 45 591

Arktiske vinterforhold

NMS jobber for tiden med et 3D mapping prosjekt. Her har vi nå vært ute i felt og samlet inn data for kunde under isen. det har vært svært lærerikt å arbeide under arktiske vinterforhold. Med temperaturer ned til -20 grader og 10m/s får man virkelig lært utstyret å kjenne. VI ønsker å kunne levere under de meste ekstreme omstendighetene. Denne gjennomkjøringen blir brukt til å utbedre våre prosedyrer og instrukser, slik at vi er rustet til alle tenkelige forhold.…

0
Read More

Skrog inspeksjon

NMS har i vinter foretatt skrog, ror og propell inspeksjoner av bulkfartøy. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Noen bilder    

0
Read More
Workboat

Nytt Fartøy

Narvik Maritime Service AS, har nå kjøpt fartøy fra firmaet Åkerblå AS på Hitra i Trøndelag. Vi ser fram til å levere tjenester fra denne plattformen. Båten er utstyrt med stor dekksplass, spylepumpe, Radar, AIS, baugpropell, 2-stk. godkjente overlevelsesdrakter, automatisk lensesystem, brannslukker, Maritim VHF med DSC, Olex, ekkolodd, reservemotor,  hydraulisk haler med system for å kunne ta vann og bunnprøver. Ta kontakt om du vil vite mer om båten eller trenger å få utført en jobb! NMS

0
Read More