3D survey

NMS har egen photogrammetry-rig laget for ROV. Med dette utstyret kan vi generer 3D modeller med korrekte farger og detaljer under vann. Photogrammetry baserte modeller er foreløpig mest egnet for mindre modeller der detaljer og farger er viktigst. For utarbeidelse av større 3D modeller er NMS under anskaffelse av en Sonar/sidescanner-løsning, som kan monteres både på fartøy og ROV. Dette vil muliggjøre utarbeidelse av store 3D modeller og bunnkartlegginger.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud. – mikkel@nms.as