ROV Inspeksjon

3 stk Inspectionclass ROV

  • Depthrate 300m.
  • Undervanns GPS Posisjonering.
  • 300m tether.
  • Laser til dybdemålinger.
  • Manipulator.
  • 2mm nøyaktig dybde sensor.
  • 0.1′ celsius temperaturmåler.
  • 4 x 1300lumen led lys med 135′ spredning.
  • Vertikal kameratilt.
  • 2 stk. eksterne kamera med 4k oppløsning.

Ved bruk av ROV sparer man miljøet og ivaretar sikkerheten for personell.

Inspeksjon av dam, not, flåtefortøyning, rammestrekk, rammefortøyning, rørledninger, betongfundament, kai, skrog, propell, ror, vanninntak. Kan brukes til bistand ved avlusning eller ved dykkeoperasjoner.

NMS er godkjent av mattilsynet for inspeksjoner i drikkevannskilder.