TJENESTER

Leverandør av kvalitets ROV inspeksjoner

3 stk mobile Inspectionclass ROV.
400 meter dybderate.
Opptak med 4K video.
Streaming mulig direkte til kunde

For Havbruksnæringen

Not-inspeksjonNet inspection ROV NMS

Fortøyningsinspeksjon

Vår ROV er egnet til inspeksjon av fortøyninger.
Vi kan tilby markedsledende kvalitet på Video og rapporter.

ROV bistand
Ved operasjoner som  avlusning, heving og senking av bunnring, er ROV egnet for å sikre operasjonen.
Vi har god erfaring med ROV bistand på dykkeroperasjoner.

For kommuner og andre aktører:

Inspeksjon av vanninntak
Med mobilt utstyr kan vi utføre undervannsinspeksjoner på steder der det med konvensjonelt utstyr ville vært svært vanskelig, og kostnadsfullt. Vi leverer ROV inspeksjoner under isen vinterstid.
Våre strenge renholdsrutiner har gitt oss godkjennig fra mattilsynet for å foreta inspeksjoner i drikkevannskilder.

Skrog Inspeksjon
ROV inspeksjon av skrog, propell, ror og sidepropeller.

Utleie av fartøy
Narvik Maritime Service kan leie ut fartøy med eller uten mannskap for forskjellige oppdrag.