Narvik Maritime Service AS

Leverandør av kvalitets undervannsinspeksjoner 

Godkjent av Mattilsynet

 


Våre prosedyrer og instrukser er gått gjennom av mattilsynet og fått høyeste score

Full-HD Inspeksjon

Vi tar oppdrag i hele landet. Ring eller send mail for et uforpliktende tilbud

451 99 150

Dokumentasjon

Dokumenter dine verdier!
Våre rapporter holder et svært høyt nivå. De revideres kontinuerlig for alltid å være et skritt foran myndigheters krav.
Havbruksrelatert arbeid blir alltid utført i henhold til NS-9415 og NYTEK-forskriften.
NMS har et svært sikkert system for oppbevaring av data(Skylagring og ekstern harddisk), kunden har alltid tilgang på sine data.
Våre ROV systemer leverer svært høy kvalitet på video.

HMS

NMS tar HMS på alvor! Instrukser, prosedyrer og avviksbehandling blir revidert etter strengeste norm for alltid å være ajour med gjeldende regelverk. Vi har et levende revisjonssystem der vi kontinuerlig jobber med forbedring. NMS fører alltid SJA før enhver jobb. Ethvert avvik blir rapportert og fulgt opp med nødvendige tiltak. Verneutstyr er en selvfølge på enhver jobb der er aktuelt. Våre medarbeidere har alltid oppdaterte kurs og sertifikater for arbeidsoppgaver de utfører. – selvsagt en del av HMS og revisjonssystemet.

Teknologi

Narvik Maritime Service AS er i fremsetet på å benytte ny teknologi. Vi har flere pågående prosjekter der vi tar i bruk ny teknologi som ingen andre benytter i Norge. Vi jobber også med egen teknologiutvikling. Integrering av 3D-photogrammetry med ROV inspeksjoner, 360 video og VR til dagens ROV inspeksjoner er noe av det vi jobber med.

Våre produkter

Inspeksjon

3 stk Inspectionclass Depthrate 300m. Undervanns GPS Posisjonering. 300m tether. Laser til dybdemålinger. Manipulator. 2mm nøyaktig dybde sensor. 0.1′ celsius temperaturmåler. 4 x 1300lumen led lys med 135′ spredning. Vertikal kameratilt. 2 stk. eksterne kamera med 4k oppløsning. Ved bruk av ROV sparer man miljøet og ivaretar sikkerheten for personell. Inspeksjon av dam, not, flåtefortøyning, rammestrekk, rammefortøyning, rørledninger, betongfundament, kai, skrog, propell, ror, vanninntak. Kan brukes til bistand ved avlusning eller ved dykkeoperasjoner. NMS er godkjent av mattilsynet for inspeksjoner i…

3D survey

NMS har egen photogrammetry-rig laget for ROV. Med dette utstyret kan vi generer 3D modeller med korrekte farger og detaljer under vann. Photogrammetry baserte modeller er foreløpig mest egnet for mindre modeller der detaljer og farger er viktigst. For utarbeidelse av større 3D modeller er NMS under anskaffelse av en Sonar/sidescanner-løsning, som kan monteres både på fartøy og ROV. Dette vil muliggjøre utarbeidelse av store 3D modeller og bunnkartlegginger. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud. – mikkel@nms.as

Samarbeidspartnere

NMS og Naturtjenester i Nord samarbeider om ulikt miljøarbeid. Vi bidrar miljødepartementet, fylke og kommuner med laksetellinger, vannprøver og andre naturfaglige undersøkelser. Sammen har man utstyr som dekker en rekke felt innen forskning og miljø.

Naturtjenester i Nord

Bidratt NMS med Gründerfond Narvik under oppstart.
Futurum er med å støtter NMS med midler og veiledning i prosjektutvikling.

Futurum

Bistår NMS med midler til utvikling av ny teknologi, og prosjektutvikling.

Innovasjon Norge

Samarbeidspartner innen havbruksnæringen. Ved å benytte spisskompetanse sikrer man best mulig kvalitet.

Folden Aqua

Kunder
Narvik Maritime Service er stolt leverandør til
CREW
Noen av våre medarbeidere

Mikkel Pedersen

Daglig Leder

Daglig leder og største aksjonær i firmaet. Pedersen har erfaring fra Narvik Havn, Serviceselskap for havbruksnæringen og Forsvaret.  Loggført over 2000 timer som ROV pilot.

  • mikkel@nms.as
  • 45199150

Mads Hansen

Tekniker

Mads Hansen er utdannet ingeniør og mekaniker. Erfaring som mekaniker for forsvaret i Ramsund, feltinspektør på Svalbard og som driftsleder på Bjørnøya.

En dyktig og løsningsorientert medarbeider.

Kent R Hansen

Kvalitetssjef

Hansen har lang fartstid fra arbeid innen undervannstjenester, forsvaret, olje og gassnæringen.

Arktiske vinterforhold

NMS jobber for tiden med et 3D mapping prosjekt. Her har vi nå vært ute i felt og samlet inn data for kunde under isen. det har vært svært lærerikt å arbeide under arktiske vinterforhold. Med temperaturer ned til -20 grader og 10m/s får man virkelig lært utstyret å kjenne. VI ønsker å kunne levere under de meste ekstreme omstendighetene. Denne gjennomkjøringen blir brukt til å utbedre våre prosedyrer og instrukser, slik at vi er rustet til alle tenkelige forhold.…

0
Read More

Skrog inspeksjon

NMS har i vinter foretatt skrog, ror og propell inspeksjoner av bulkfartøy. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Noen bilder    

0
Read More
Workboat

Nytt Fartøy

Narvik Maritime Service AS, har nå kjøpt fartøy fra firmaet Åkerblå AS på Hitra i Trøndelag. Vi ser fram til å levere tjenester fra denne plattformen. Båten er utstyrt med stor dekksplass, spylepumpe, Radar, AIS, baugpropell, 2-stk. godkjente overlevelsesdrakter, automatisk lensesystem, brannslukker, Maritim VHF med DSC, Olex, ekkolodd, reservemotor,  hydraulisk haler med system for å kunne ta vann og bunnprøver. Ta kontakt om du vil vite mer om båten eller trenger å få utført en jobb! NMS

0
Read More